wnt / stage-wnt / user.htm Log in CMS

Archeologie in de klas

Gemeente Westland Archeologie

Vanuit het Programma Westland Natuur- en Techniek Web (WNT-web) werken de gemeente Westland, scholen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om kinderen de kans te geven op jonge leeftijd kennis op te doen over natuur, milieu, gezonde voeding, glastuinbouw en leefomgeving.

Hoofddoel is betrokkenheid bij deze onderwerpen te vergroten, in de maatschappelijke context van het streven naar duurzame ontwikkeling. De betrokken organisaties zorgen voor een breed aanbod van lessen, leskisten, excursies en educatieve projecten, waaraan kinderopvang (peuters), basisonderwijs en middelbaar onderwijs (scholieren) kunnen deelnemen.

Educatie

Gemeente Westland Archeologie biedt de volgende lessen aan:

Contact

Bezoekadres (hoofd)locatie
3294 Clare Loop
9351 RV Naaldwijk

Locatie
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

Actief in de volgende disciplines

Dieren
Duurzaamheid
Groei
Natuur
Seizoenen
Tuinbouw
Voeding
Water

Mijn WNTWeb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.